Counselling en coaching

 

Counselling of Cliëntgerichte Psychotherapie (ook wel aangeduid als Rogeriaanse, experiëntiële of procesgerichte psychotherapie) werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers (1902-1987).

 

Uitgangspunt is, dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen, d.w.z. de counsellor en coach vertrouwt op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt. Je leert ervaren wat je eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat je meer in contact komt met jezelf. Als jij je eigen gevoelens kunt ervaren en accepteren, ben je beter in staat om met moeilijke situaties in je leven om te gaan. Het doel van therapie is, naast het oplossen van een bepaald probleem, om jou te helpen inzicht te krijgen in de belemmeringen die tot nu toe een goede oplossing in de weg lijken te staan.

 

Verder is de manier waarop ik me afstem op jouw belevingswereld, kenmerkend voor counselling en coaching. Ik probeer deze zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen, door me in te leven in jouw situatie en dit jou te vertellen, zodat jij je begrepen voelt. Dit helpt je verder in je eigen groeiproces. Hierbij wordt de aandacht vooral gericht naar het heden en de toekomst, niet zozeer naar je verleden. Wanneer dat verleden voor jou voelbaar is in het hier en nu en het je belemmert, is het verstandig daar aandacht aan te besteden.

 

Counselling en coaching zijn daarmee oplossingsgericht en in principe gericht op de toekomst in de vorm van doelen die je wilt behalen. Counselling en coaching zijn verder ontwikkeld vanuit de Humanistische (cliënt-centered) en Positieve Psychologie.