Investeren in Meesterschap

Je hebt kennis, ervaring, vakkundigheid, maar wilt opnieuw de balans opmaken? Je hebt behoefte aan handvatten om het beste uit jezelf te blijven halen, ook in de komende jaren? Je wilt tot nieuwe hoogten stijgen en daarbij nieuwe uitdagingen aangaan, om vanuit je eigen kracht op zoek te gaan naar je grenzen? Of je wilt stil staan bij wat voor jou echt belangrijk is en daar ook naar gaan handelen. Investeren in Meesterschap is investeren in je leven en loopbaan.

Doel hierbij is:

  • Je hebt meer inzicht en vertrouwen in je kwaliteiten.
  • Je neemt de regie vanuit jouw visie en kiest voor wat jij belangrijk vindt.
  • Je benadert het volgende deel van je leven met hernieuwde energie en inspiratie.
  • Je hebt handvatten voor je verdere persoonlijke ontwikkeling.

Deskundigheid en Meesterschap

Hierbij staan het vergroten van je vakbekwaamheid centraal. Daarnaast sta jij als persoon centraal.

Je werkt hard, doet je best. Hoe kun je, met je eigen gaven en talenten met gemak, losheid en onverkramptheid, je werk doen? 

Het gaat om de houding van vrijheid, kunnen, niet moeten. Hoe kun je het beste in de ander en jou zelf aanspreken?


Persoonlijk zie ik hier iets in wat het meesterschap tot iets 'eigens' maakt. Jouw stijl. Meesterschap is niet de maximale controle over jezelf, de ander of dat wat je doet. Meesterschap is los kunnen laten. Weten wanneer het genoeg is, en de gedachte dat niet alles per se móet, maar vooral mág gebeuren. Dat betekent dat je, als je wilt streven naar meesterschap, je dat vooral zo doet dat het leuk blijft. Dus niet opgejaagd in een soort competitie- en prestatiedrang, maar waarbij jij je vrij voelt.

Vrij om jezelf te zijn!