De Misogyne relatie.


Het woord misogyn komt uit het Grieks, betekent vrouwenhater en is afgeleid van miso (haten) en gyne (vrouw).

Hierbij wordt vaak gedacht aan de narcistische persoonlijkheidsstoornis.( zie voor verdere informatie onder psyche: narcistische persoonlijkheidsstoornis )  Mensen die hieraan lijden, worden volledig in beslag genomen door zichzelf. Relaties worden vaak aangegaan om eigen bijzonderheid te onderstrepen, waarbij men vaak op zoek is naar liefde, bewondering en bevestiging.

Maar de misogyne persoon wijkt hier vanaf. Het destructieve gedrag is voornamelijk gericht op één persoon, namelijk zijn partner, terwijl hij/zij daarnaast in andere omstandigheden zeer gewetensvol, vakkundig en aimabel (sympathiek, vriendelijk) kan zijn. Een andere bijzonderheid aan dit type mens is, dat hij (zij) zeer goed in staat lijkt een langdurige relatie aan te gaan, waarbij op het ene moment de liefde vaak warm en intens is en op het andere moment hij (zij) er alles aan lijkt te doen, de ander ten gronde te richten. Vrijwel nergens in de psychologische typeringen zijn zulke enorme verschillen in gedrag bij een en de zelfde mens te vinden, alhoewel een Borderline-type soms overeenkomstig gedrag vertoont.

Karakteristieke trekken misogyne persoon :
De ander de schuld geven
Afschuiven verantwoordelijkheid
Het vinden van kwetsbare plekken bij de partner en die uitbuiten, misbruiken
Praten de partner een complex aan
Vragen/eisen alles op te geven voor hem/haar onder het mom van liefde bewijzen
Onverzadigbare bezitterigheid : Steeds nieuwe eisen/wensen
Extreme jaloersheid
Dominantie over gedachten, gevoelens en gedrag van de partner
De partner financieel afhankelijk laten zijn
Seksueel egocentrisch, egoïstisch, vaak verslavend
(Openlijk) de partner vernederen
Projecteert al zijn mislukkingen, negatieve gevoelens op de partner

Karakteristieke patronen slachtoffer(rol)
Verslavende liefde
Extreme afhankelijkheid
Dwangmatige behoeftigheid
Blijven zoeken naar de juiste formule (strategie) om met de Misogyn om te gaan
Hoopt dat de ander zal veranderen
Angst (voor het bestaan) voor armoede, voor nog meer ellende, wreedheid, etc.
Laag zelfbeeld
Beschermer voor de kinderen.

Beide partners in de relatie zullen moeten veranderen om tot een evenwichtige verhouding te komen voor henzelf en voor de eventuele kinderen. Hulp van buiten (therapie) is noodzakelijk. Dit is een langdurig en intensief traject, waarbij we kijken naar geweldloze communicatie en identiteit. 

Blijf er niet alleen mee tobben en maak een afspraak.