Integratieve therapie

 

Integratieve therapie is een vaak kortdurende therapie. Ieder therapietraject is een aanpak op maat, die je de ruimte geeft om je eigen, vaak niet bewuste, vermogens te verkennen en te ontwikkelen.

Integratieve therapie gaat in essentie over het verlangen wat bijna ieder mens heeft, het verlangen 'zichzelf' te worden: "Wie ben ik werkelijk?", "Hoe kan ik in contact komen met mijn echte zelf?" "Hoe kan ik zelfbewuster zijn of worden?" "Hoe kan ik meer zelfvertrouwen krijgen?" Allemaal vragen die in wezen te maken hebben met je identiteit.

Hierbij werk ik als integratief therapeut, doelgericht en oplossingsgericht vanuit de integratieve visie. In een therapietraject maak ik gebruik van de meest effectieve methoden uit psychologische en/of psychotherapeutische scholen. Het betekent dat integratieve therapie het unieke individu, helemaal centraal stelt. De mens bestaat niet uit een enkele dimensie, maar is een geheel van lichamelijke, psychische, sociale en transpersoonlijke factoren.

Omdat ieder mens uniek is, maak ik op grond van jouw persoon en met kennis van de verschillende verklaringsmodellen, een behandelplan dat is afgestemd op wat jij nodig hebt. Ik integreer hierbij verschillende behandelwijzen die bij jou passen. Zo ben jij, als mens met jouw specifieke hulpvraag, bepalend voor de inhoud en het verloop van de therapie.


Integratieve Psychologie.
Ik werk volgens de visie en methode van de integratieve psychologie.

Dit houdt in:

Het is kortdurend en effectief.
Het is een benadering waarbij jij centraal staat, in plaats van de therapievorm.
We werken samen vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie.
Het is krachtgericht. Jouw kracht staat centraal in de behandeling, in plaats van de klacht.

Uitgangspunt is dat jij zelf de expert bent. Hoe komt het dat je de dingen doet, zoals je ze doet?
Begeleiding in het proces om conflicten en klachten te verminderen.
Behandelen vanuit een combinatie van Hoofd (kennis), Hart (inleven) en Handen (aan de slag!)


De zes verklaringsmodellen:

Deze aanpak wordt integratief genoemd, omdat er onder andere gewerkt wordt vanuit de 6 verklaringsmodellen. Vanuit elk verklaringsmodel is een visie ontstaan van waaruit de oorzaak van de klacht of het probleem kan worden verklaard en welke behandeling daarvoor nodig is.
Er vanuit gaande dat er in de praktijk vaak meerdere oorzaken voor een klacht of probleem zijn en er dus ook meerdere oplossingen en behandelingen mogelijk zijn, houdt de integratieve psychologie zich bezig met al deze modellen en wordt het één niet los gezien van het ander. Dit houdt in dat alle modellen tegelijkertijd aan bod komen, uitgaande van wat jij op dat moment nodig hebt.

Medisch model:
Gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.


Stressmodel:
Gericht op de verhouding tussen draagkracht en draaglast.


Cognitieve en leertheoretische modellen:
Gericht op het aanleren en afleren van gedrag.


Psychodynamisch model:
Gericht op een onverwerkt verleden.


Systeem- en Communicatiemodel:
Gericht op het hele gezinssysteem.

Transpersoonlijk model:
Gericht op het zoeken naar zingeving en het vormen van identiteit.