Psychisch trauma of traumatische gebeurtenis

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden en geen plekje kunnen krijgen, als een normale herinnering in je brein.

Een ernstiger trauma kan ontstaan wanneer iemand emotioneel, lichamelijk en/of seksueel is mishandeld of langdurig is verwaarloosd. Ook een uitzending naar een oorlogssituatie kan tot een trauma leiden. Of als iemand werkt bij politie, brandweer of ambulance en te maken heeft gekregen met menselijk lijden, geweld of dreiging. De gebeurtenis is zo schokkend, dat iemand hier blijvend last van heeft.

Bang om te herinneren
PTSS is een stoornis die vooral met het geheugen te maken heeft. Het hoofdkenmerk van de stoornis is herbeleven: herinneringen aan de traumatische gebeurtenis dringen zich ongewild op aan het bewustzijn. Die herinneringen zijn uitermate levendig en roepen heftige emoties op. Daarom is vermijding ook een typerend kenmerk van PTSS. Patiënten willen niet over hun ervaring praten, ze willen er niet aan denken en ze doen hun uiterste best om alles dat herinneringen aan het trauma op zou kunnen roepen uit de weg te gaan. Wetenschappers zijn het er over eens dat vermijding een van de factoren is die de stoornis in stand houdt. Blootstelling aan traumatische herinneringen en het doorbreken van de vermijding is dan ook één van de speerpunten van therapie.

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen in het omgaan met jezelf en anderen. Je hebt bijvoorbeeld minder controle over je gevoelens en gedrag. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden juist druk en verwachten heel veel van zichzelf.

Kenmerken
Lichamelijke klachten, woede, schaamte, hyperactiviteit, slecht contact met vrienden en familie,
Nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis,
Prikkelbaarheid, zich onbegrepen en miskend voelen, spanningsklachten, schrikachtig-, dromerig-, of teruggetrokken gedrag,
Isolement, relatieproblemen, problemen op het werk, alcohol-/drugsmisbruik.

Een Trauma is goed te behandelen met EMDR. Zie hiervoor EMDR en/of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.