Emotie eten

Emotie-eten wil zeggen dat je eet bij emoties. Op zich is dat niets raars, want we eten allemaal een taartje op een verjaardag en wat lekkere hapjes. Eten en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in ons dagelijks leven.
Als we spreken over emotie-eten dan bedoelen we dat mensen hun emoties reguleren met of zonder eten. 

Emotie-eten is het dempen van lastige gevoelens zoals verdriet, boosheid of onrust, door middel van eten. En dan vooral met calorierijk troosteten, zoals koek, chocola of chips. Mensen ervaren verdriet, eenzaamheid, boosheid of onrust als lastige emoties en dempen deze gevoelens met eten. Net zoals kinderen vroeger geleerd hebben dat als ze vallen, zich pijn doen en huilen, ze een snoepje krijgen als troost. Zowel je lichaam als je geest weet dat nog. Dus als je jezelf nu als volwassen persoon heel vaak beloont omdat je een zware werkdag hebt gehad of omdat je de hele dag met je kinderen hebt doorstaan, dan went je lichaam daar ook aan. Aan de ene kant demp je je vermoeidheid of onrust zodat die wat minder wordt, maar daardoor leer je jezelf ook aan dat chocola ‘helpt’ als je je ellendig voelt.

Als je eet om emotionele redenen eet je niet zozeer om je lichaam te voeden maar om een andere behoefte te bevredigen. Het probleem hiervan is dat het op lange termijn een zelf-destructieve manier van omgaan met je emoties is. In plaats van je problemen op te lossen en er over te praten, probeer je ze weg te werken met eten.

Emotie eten kan verschillende oorzaken hebben zoals:

Het gevoel dat je geen controle hebt over je leven:


Angst
Een hopeloos gevoel
Verveling
Je niet gewaardeerd voelen

Het is van belang deze onderliggende oorzaken op te lossen met EMDR. Hierna kun je leren anders te leren reageren als je geconfronteerd wordt met negatieve emoties.