Narcistische persoonlijkheidsstoornis


Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn ambitieus en belust op roem en fortuin. Zij pochen over eigen prestaties, dromen van succes, denken dat ze uniek zijn in de wereld, waardoor zij alleen begrepen kunnen worden, door mensen die zelf bijzonder zijn. Zij willen graag bewonderd en op hun wenken bediend worden. Ook zijn zij vaak jaloers of men denkt juist dat anderen jaloers zijn op hen. Zij worden arrogant en hooghartig gevonden. De zelfoverschatting lijkt samen te hangen met een zeer kwetsbaar zelfgevoel.


Strijd en woede is een belangrijk bestanddeel in het leven van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Zij willen dat alles op hun manier gebeurt en kunnen razend worden als iemand daar kritiek op heeft, of er tegenin wil gaan. De kwetsbaarheid van het zelfgevoel komt enerzijds tot uitdrukking door grote behoefte aan bewondering en anderzijds door de grote woede, waarmee zij kunnen reageren op een belediging of veronachtzaming.

De relaties met andere mensen zijn kwetsbaar. Mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis halen zich, behalve hun eigen woede, ook gemakkelijk de woede van anderen op de hals, doordat zij zich niet aan de algemene normen en waarden houden. Ook kunnen zij mensen voor hun karretje spannen en zelfs uitbuiten. Regels zijn er alleen voor anderen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, tonen weinig begrip voor anderen en zullen zich vooral met anderen bezighouden om er zelf beter van te worden. Het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen, lijkt beperkt te zijn.


Wanneer je te maken hebt met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan ga je je vroeg of laat afvragen of je nog wel meetelt. De persoon heeft jou ongetwijfeld eerst opgehemeld, maar geleidelijk kom je er achter dat het diegene vooral te doen was om hem of haar te loven en te prijzen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen zeer interessant zijn, maar vooral interessant doen. Ze scheppen op en ze zijn een tikkeltje snobistisch en dat is soms te zacht uitgedrukt. Op een gegeven moment, voel jij je gebruikt door deze mensen. Ze kunnen anderen makkelijk voor hun karretje te spannen, maar het gaat alleen goed zo lang ze niet tegengesproken worden. Kritiek verdragen ze slecht. Hun beste vrienden zijn degenen die hen bevestigen.


Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf bijzonder en belangrijk en verwachten van anderen dat zij door hen met speciale aandacht behandeld worden. De zelfoverschatting lijkt samen te hangen met een zeer kwetsbaar zelfgevoel. Zij kunnen dan ook makkelijk depressief worden. Relatieproblemen en problemen op het werk komen veel voor als gevolg van deze stoornis. Dat levert stress op, waar zij slecht tegen bestand zijn.

 Heb je een relatie met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan noemen we dit een Mysogyne relatie. Herken jij jezelf of je partner in het beeld van de narcistische persoonlijkheidsstoornis, maak dan een afspraak.