Neurosen en neurotisch gedrag


Psychoanalitici, een stroming binnen de psychologie, zien een neurose als een structureel ineffectieve manier van omgaan met problemen, met als kenmerk dat er geen bevredigende manier is om zich in de omgeving te handhaven. De psychische druk is groot en de defensiemechanismen (verdringing, projectie en rationalisatie ) zijn onvoldoende en eenzijdig ontwikkeld. Dat ineffectieve komt tot uiting in een voor de omgeving onbegrijpelijk bang en/of radeloos en/of onzeker en/of theatraal gedrag. Als voorbeeld gebruikte men vroeger de oude term 'hysterie' als psychiatrisch beeld. Het contact met de realiteit gaat nooit helemaal verloren. Gaat dat "vreemde" gedrag gepaard met dwanghandelingen of-gedachten dan spreekt men van dwangneurosen.


Tegenwoordig spreken we in de psychologie niet meer van neurosen.