Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, waarmee aangegeven wordt dat er een grote diversiteit is, in de manier waarop autisme zich uit. In de nieuwe versie van het handboek voor psychiaters (DSM-5) is ASS de officiële benaming geworden voor alle vormen van autisme. 


De meest ernstige vorm van autistische stoornissen is autisme, klassiek autisme genoemd. Met deze benaming bedoelen we dan die vorm van autisme die door Leo Kanner (1943) werd benoemd. Hierbij zijn de belangrijkste kenmerken: extreme sociale isolatie (aloneness), drang om alles hetzelfde houden (sameness), fascinatie door bepaalde objecten en gebrekkig gebruik van taal als communicatiemiddel.

Naast deze vorm van autisme vallen ook het syndroom van Rett, de desintegratieve stoornis, het syndroom van Asperger (genoemd naar Hans Asperger) en PDD-NOS (of atypisch autisme) in het spectrum. Ongeveer een kwart van mensen met ASS (autismespectrumstoornis) hebben eveneens een mentale handicap. Daarom wordt voor autistische mensen die een IQ hoger dan 88 hebben de term HFA gebruikt, High Functioning Autism of Hoog Functionerend Autisme. De moeite in sociale interactie en het teruggetrokken zijn, maakt het vaak moeilijker om intelligentie van autistische mensen te meten. Een aantal diagnoses worden als verwant aan ASS benoemd: McDD (Multiple complex Developmental Disorder), NLD (Nonverbal Learning Disability), beelddenken, alexitymie (geen woorden voor gevoelens) en hyperlexie (schrijven primeert boven praten).